Vill du bli medlem?
Enklast är att direkt swisha 1232842847 och glöm inte att skriv din mejladress så vi kan enkelt skicka dig ditt medlemskort. Eller fyll i formuläret nedan eller kontakta oss på medlemskap@homografiska.se


Vänföreningens syfte är att stödja Homografiska Museet och dess verksamhet. Föreningen skapades 2022 och är till glädje både för medlemmarna och museet. Som medlem blir du delaktig i ett av världens mest framgångsrika queerprojekt.


Medlemsavgift:

150 kr/år privatperson

1000 kr/år företag


Medlemsavgiften betalas in på Swish 1232842847 eller bankgiro 5830-2456. Glöm inte att fylla i formuläret nedan och märk betalningen med "medlemskap". Vi skickar dig ditt medlemskort med e-post när medlemskapet är klart. Välkommen som medlem!


Medlemsförmåner

Som medlem får du ett antal förmåner:

 • Fri entré till museet under ett år.
 • 15% rabatt på varor i den DIGITALA museibutiken.
 • Inbjudningar till förhandsvisningar
  av nya utställningar.
 • Möjlighet att hjälpa till och medverka vid speciella arrangemang.
 • Nyhetsbrev utkommer 2 gånger 

  om året per e-post.

ENGLISH:


The Friend organisations purpose is to support Homografiska Museet and its work. The organisation was created in 2022 and is for the joy of its members and the museum. As a member you become part of one of one of the worlds most successful queer projects. 

Membership fee:

150 SEK/year private person

1000 SEK/year business


Do you want to become a member?
Swish to 1232842847 and mark your payment with your email address - so we can send you your membership card. Or fill in the questionnaire below or contact us at medlemskap@homografiska.se

You can pay the embership fee through Swish 1232842847, bankgiro 5830-2456 or bank transfer:


IBAN: SE79 8000 0823 4700 3632 0059

BIC:SWEDSESS


Don't forget to fill in the questionnaire below and mark the payment with your email address ex: "XX@mail.com". We send you your membership card via email once you payment is recived. Welcome as a member!


Mebership benefits

As a member you have a couple of benefits:

 • Free entrence to the museum during the year 
 • 15% discount on products in the DIGITAL museum store.
 • Invites to pre show of the new exhibition of the yearly new show.
 • Possibilities to help and participate at special events.
 • News letters twice a year via email.

  Har du frågor till vänföreningen?

  En idé om hur du kan bidra?

  Eller förslag till nya aktiviteter?

  Maila oss på: vanforening@homografiska.se